• Samen betrokken. Samen zorgen. Samen Sterk.

Opheffing Federatie VPTZ Oost-Gelderland

Onderstaande vijf organisaties in Oost-Gelderland zijn al decennia actief in de Palliatieve Terminale Zorg. De belangenbehartiging voor deze organisaties vindt op landelijk niveau plaats door VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), waarbij deze zijn aangesloten.

Om praktische redenen hebben onderstaande organisaties in 1999 ervoor gekozen om een regionale federatie op te richten met betaalde coördinatie. Naar het oordeel van de deelnemers is de noodzaak van een bestuurlijke federatie komen te vervallen. Daarom zal deze met ingang van 01 januari 2022 zijn opgeheven. De praktische samenwerking met o.a. het “Achterhoeks Overleg” en de scholing van vrijwilligers blijft bestaan. Het opheffen van de regionale federatie heeft dus geen enkele invloed op het functioneren van de landelijke VPTZ. Ook blijven de deelnemende organisaties hun werk voortzetten.

Het bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik om eenieder te bedanken voor de prettige samenwerking. Daar het secretariaat, telefoon en het mailadres per 01 januari 2022 niet meer bereikbaar zullen zijn, verzoeken wij u om die gegevens uit uw bestand te verwijderen. In voorkomende gevallen kunt u zich rechtstreeks tot onderstaande organisaties wenden.

Deelnemende organisaties: 

Met vriendelijke groet,

Federatie VPTZ Oost-Gelderland