Privacy voorwaarden Federatie VPTZ Oost-Gelderland

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) moet ons allen beschermen tegen onjuist gebruik van onze persoonsgegevens. Op deze pagina treft u de privacy policy van de Federatie VPTZ Oost-Gelderland en de vijf aangesloten stichtingen aan.

De Federatie VPTZ Oost-Gelderland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar medewerkers, cliƫnten, vrijwilligers en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyreglementen is beschreven hoe de Federatie VPTZ Oost-Gelderland en de bij haar aangesloten organisaties, gegevens van medewerkers, vrijwilligers, cliƫnten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Onze privacy regelementen
- Externe privacy policy van de Federatie VPTZ Oost-Gelderland
- Interne privacy policy van de Federatie VPTZ Oost-Gelderland