• Vraag ondersteuning aan. de hulp wordt op u afgestemd.

  • Vrijwilliger worden? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland

De hulp die VPTZ biedt aan mensen die een moeilijke tijd doormaken, is van onschatbare waarde. Gewoon 'er zijn' kan mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Hoe meer vrijwilligers zich bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen. Als u belangstelling hebt, neem dan contact op met de VPTZ bij u in de buurt. We vertellen u graag meer over ons werk.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger?

De belangrijkste taak van een vrijwilliger is 'er zijn' voor de ongeneeslijk zieke en zijn of haar naasten (partner, familie, vrienden, buren). Dat kan overdag zijn, maar ook 's nachts. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen of huishoudelijke taken. Ze doen hetzelfde als een mantelzorger, zoals luisteren, ondersteunen van patiënt en mantelzorger, licht verzorgende taken zoals de zieke naar de po-stoel brengen, draaien in bed, enzovoort. De zorg wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en mantelzorgers.

Wat vraagt VPTZ van een vrijwilliger?

Het werk vraagt veel inzet, een grote betrokkenheid en een evenwichtige persoonlijkheid. Concreet betekent dit:

  • Inzet in overleg met de coördinator.
  • Kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van anderen.
  • Kunnen omgaan met eigen emoties die in deze situaties naar boven kunnen komen.
  • Een respectvolle houding hebben ten aanzien van de levensovertuiging van patiënten.

Wat biedt VPTZ een vrijwilliger?

Werken als vrijwilliger in de terminale zorg in de thuissituatie geeft heel veel voldoening. Iedere hulpvraag en iedere situatie is uniek en een vrijwilliger kan vaak veel voor mensen betekenen. VPTZ-vrijwilligers volgen een basisopleiding vóór ze worden ingezet. Daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten die verdieping geven aan het werk en waarin ruimte is voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. De vrijwilligers worden intensief begeleid door de coördinator(en).

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met de VPTZ-stichting het dichtst bij u in de buurt. U vindt ze op deze pagina.
Ook kunt u een folder aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vptzoostgelderland.nl met uw naam en adres, onder vermelding van 'folder en/of DVD'.